Cuti Bersalin

Cuti Bersalin atau Cuti Melahirkan atau Cuti Hamil adalah cuti yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjalani persalinan.[1]

Ketentuan

Ketentuan cuti bersalin adalah sebagai berikut:[1]

 • Batasan:
  • Cuti bersalin dapat diberikan untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga.
  • Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan negara.
  • Lamanya cuti-cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.
 • Permintaan dan pemberian:
  • Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  • Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 • Penghasilan:
  • Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Ketentuan Khusus di Kementerian Keuangan

Dalam pelaksanaan cuti bersalin di Kementerian Keuangan, diterapkan ketentuan tambahan sebagai berikut:[2]

 • Cuti Bersalin bagi CPNS:
  • Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS.
 • Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin:
  • PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas:
  • PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan.
  • PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
  • PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
   • cuti sakit;
   • cuti karena alasan penting.
  • PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya yang kelima dan seterusnya.
  • PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak atas:
   • cuti bersama;
   • cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;
   • cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 tahun secara terus-menerus;
   • cuti sakit;
   • cuti karena alasan penting.

Referensi

 1. [1]Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
 2. [2]Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *