Cuti Besar

Cuti Besar adalah cuti yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus-menerus.[1]

Ketentuan

Ketentuan cuti besar adalah sebagai berikut:[1]

 • Ketentuan umum:
  • Cuti besar lamanya tiga bulan.
  • PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
  • Untuk mendapatkan cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  • Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 • Ketentuan lainnya:
  • Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
  • Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh yang berwenang untuk paling lama dua tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
  • Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Ketentuan Khusus di Kementerian Keuangan

Khusus di Kementerian Keuangan diberlakukan ketentuan tambahan sebagai berikut:[2]

 • Hak penghasilan:
  • Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN.
 • Penggunaan Cuti Besar
  • PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.
  • Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk:
   • memenuhi kewajiban agama;
   • persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau
   • keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  • PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan.
  • PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas:

Referensi

 1. [1]Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
 2. [2]Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *