Tag Archives: Bahasa Arab

ISLAM-91 Arabic Keyboard Map by Islam Adel

Link: http://home.arcor.de/ckislam/ara/ http://arab-key.com/fb.html Tata letak papan tik huruf Arab baru yang berdasarkan pada pemetaan ISLAM-91, di mana huruf Arabnya disesuaikan dengan pengucapannya dalam huruf Latin, tentunya menurut kaidah transliterasi huruf Arab ke huruf Latin dalam bahasa Inggris. Contoh: Huruf Arab “mim” (م),