Tag Archives: Tadzkir Mansur

Akun “Tadzkir Mansur” ing Facebook Jebule Asli

Magepokan karo posting-ku sing sadurunge, “Akun ‘Tadzkir Mansur’ ing Facebook Diduga Palsu“, aku wis matur langsung lumantar tilpun marang K.H. Tadzkir Mansur utawa saiki luwih akrab kaundang Mbah Kir. Ngendikane Mbah Kir, akun “Tadzkir Mansur” (https://www.facebook.com/tadzkir.mansur) kuwi pancen asli kagungane, sanadyan arang

Akun “Tadzkir Mansur” ing Facebook Diduga Palsu

Adhedhasar link iki lan iki, bisa diarani yen akun Facebook sing ngaku-ngaku jenenge “Tadzkir Mansur” (https://www.facebook.com/tadzkir.mansur) dinuga palsu, nyathut asmane K.H. Tadzkir Mansur, kyai kondhang saka desa Sraten. Para sedulur dijaluk ngati-ati. Sapa ngerti ana sing dijaluki dhuwit dening akun kasebut. Para