[TAKON] Basa Jawane “Curiga” Ki Apa? (Jinawab)

Pindahan dari Multiply

URL: http://njowo.multiply.com/notes/item/1073

Aku takon kawruh basa, oleh apa ora? Yen basa Indonesiane “curiga”, kuwi cara Jawane apa ya? Yen “mencurigakan”, aku ngreti: “nyalawadi”.

Tulung diwangsuli ya. Yen wangsulane panjenengan kabeh apik, aku mengko taktuman, takon sing liya maneh ;))