Hari ini, sudahkah Anda melakukan ritual mengutuk para pembuat kebijakan cuti bersama yang merampok hak cuti tahunan?