Promosi Grup sraten.multiply.com

Pindahan dari Multiply

Judul Asli: Desa Sraten, Kec. Tuntang
URL: http://njowo.multiply.com/links/item/102/Desa-Sraten-Kec.-Tuntang


Link: http://sraten.multiply.com

Nuwun sewu. Puntepangaken grup MP-nipun dhusun kula. Sraten punika mujudaken dhusun ing sakilen Kitha Salatiga kinten-kinten 4 km. Lumebet ing wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
Katuran pinarak, sedaya mawon. Matur nuwun.