Tag Archives: Kepegawaian

Cuti Sakit

Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menderita sakit.

Cuti Besar

Cuti Besar adalah cuti yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus-menerus.

Cuti Bersama

Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai sebagai kepanjangan dari hari libur nasional. Cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan.

Cuti Tahunan

Cuti Tahunan adalah cuti yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama satu tahun secara terus menerus.

Cuti

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.