Akun “Tadzkir Mansur” ing Facebook Jebule Asli

Magepokan karo posting-ku sing sadurunge, “Akun ‘Tadzkir Mansur’ ing Facebook Diduga Palsu“, aku wis matur langsung lumantar tilpun marang K.H. Tadzkir Mansur utawa saiki luwih akrab kaundang Mbah Kir. Ngendikane Mbah Kir, akun “Tadzkir Mansur” (https://www.facebook.com/tadzkir.mansur) kuwi pancen asli kagungane, sanadyan arang di-update. Dadi, apa sing disujanakake dening wong pirang-pirang kalebu aku barang, kasunyatan ora bener.

Saliyane nganggo asma “Tadzkir Mansur”, mbahne pirang-pirang putu kuwi uga kagungan akun Facebook kanthi asma “Mbah Kir” (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008675530100).

Ngono, padha makluma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *